Prawda stojąca za tajlandzkim prawem o zniesławieniu/oszczerstwach i ustawą o przestępstwach komputerowych

Tajlandia-

Niedawno pojawiła się historia o właścicielu restauracji w Pattaya, który wniósł oskarżenie przeciwko wybitnemu członkowi grupy recenzentów Facebook Meal za wydanie negatywnej recenzji. My tutaj, w The Pattaya News, nie będziemy wymieniać żadnej ze stron ani wdawać się w szczegóły (również z powodów prawnych), ale ogólnie skomentujemy sytuację, ponieważ powoduje to wiele dyskusji na lokalnych forach dyskusyjnych. Wygląda na to, że większość komentujących nie zna tajskiego prawa lub się z nim nie zgadza. Niezależnie od tego, czy się z tym zgadzasz, czy nie, nie zmienia to faktu, że TO JEST prawo.

Po pierwsze, większość długoletnich czytelników forów dyskusyjnych w Tajlandii zauważy, że większość z nich jest mocno moderowana i nie pozwala na wysławianie i wstyd, negatywne recenzje lub oszczerstwa. Dzieje się tak, ponieważ dana strona internetowa może być również stroną oskarżenia prawnego o zniesławienie i pomówienie. Większość sekcji komentarzy (w tym nasze własne) jest mocno moderowana i kontrolowana w celu zapewnienia, że ​​oszczerstwa, zniesławienie i cokolwiek krytycznego wobec rządu jest niedozwolone. Nie ma znaczenia, czy w Twoim kraju obowiązuje wolność słowa, czy możesz wrzucać do domu, co tylko chcesz. Nie o to chodzi w tym przypadku.

Po drugie, większość przepisów w Tajlandii faworyzuje właściciela firmy lub wynajmującego, a nie konsumenta czy najemcę. W krajach zachodnich jest to zwykle odwrotne. Ponownie, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzasz, czy nie, jest to tajskie prawo.

Po trzecie, w Tajlandii zniesławienie/oszczerstwo/zniesławienie jest zarówno przestępstwem cywilnym, jak i karnym. Przyjrzyjmy się prawu:

Oto, dzięki uprzejmości Siam Legal, aktualne prawo napisane dla zniesławienia:

 

Kod sekcji: 0326 – 0333

Kodeks karny

SZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWA
TYTUŁ XI
PRZESTĘPSTWO PRZECIW WOLNOŚCI I REPUTACJI

Rozdział 3: Przestępstwo zniesławienia

Sekcja 326. Zniesławienie

Kto zarzuca drugiej osobie cokolwiek przed osobą trzecią w sposób mogący podważyć reputację tej innej osoby lub narazić ją na nienawiść lub pogardę, ten popełnia zniesławienie i podlega karze pozbawienia wolności do wysokości jeden rok lub grzywna nieprzekraczająca dwudziestu tysięcy bahtów, lub obie.

Artykuł 327. Zniesławienie rodziny

Kto, zarzucając cokolwiek zmarłemu osobie trzeciej i to przypisując może naruszyć dobre imię ojca, matki, małżonka lub dziecka zmarłego lub ujawnić tę osobę znienawidzoną lub oszukaną, jako że popełniła zniesławienie, oraz podlega karze zgodnie z sekcją 326.

Sekcja 328. Zniesławienie przez publikację

Jeżeli przestępstwo zniesławienia zostało popełnione przez publikację dokumentu, rysunku, obrazu, filmu kinematograficznego, obrazu lub listów uwidocznionych jakimikolwiek środkami, płyty gramofonowej lub innego urządzenia rejestrującego, utrwalania obrazu lub listów albo przez nadawanie lub rozpowszechnianie obrazu, lub poprzez rozmnażanie w jakikolwiek inny sposób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do dwóch lat i grzywnie nieprzekraczającej dwustu tysięcy bahtów.

Sekcja 329. Oświadczenie w dobrej wierze

Osoba w dobrej wierze wyraża jakąkolwiek opinię lub oświadczenie:

  1. w celu samouzasadnienia lub obrony lub w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu;
  2. W statusie urzędnika w wykonywaniu swoich funkcji;
  3. W drodze uczciwego komentarza na temat jakiejkolwiek osoby lub rzeczy poddanej publicznej krytyce; lub
  4. W drodze rzetelnego sprawozdania z otwartego postępowania jakiegokolwiek sądu lub posiedzenia,

nie jest winny zniesławienia.

Sekcja 330. Prawda jako obrona

W przypadku zniesławienia, jeżeli osoba ścigana za zniesławienie może udowodnić, że dokonane przez nią przypisanie jest prawdziwe, nie podlega karze. Nie wolno mu jednak udowadniać, jeśli takie przypisanie dotyczy spraw osobistych, a taki dowód nie będzie korzystny dla opinii publicznej.

Artykuł 331. Opinia w postępowaniu sądowym

Przestępstwem zniesławienia nie może być strona w sprawie lub adwokat strony wypowiadający się w postępowaniu przed sądem lub wypowiadający się na korzyść swojej sprawy.

Sekcja 332. Kara

W przypadku zniesławienia, w którym orzeczono, że oskarżony jest winny, sąd może orzec:

  1. Zajęcie i zniszczenie zniesławiającego materiału lub jego części;
  2. Opublikowanie całości lub części wyroku w jednej lub kilku gazetach raz lub kilka razy na koszt oskarżonego.

Artykuł 333. Przestępstwo składane

Przestępstwa w niniejszym rozdziale są przestępstwami złożonymi. Jeżeli pokrzywdzony w zniesławieniu umrze przed złożeniem zażalenia, zażalenie może złożyć ojciec, matka, małżonek lub dziecko zmarłego, przy czym uważa się, że osoba ta jest pokrzywdzonym.

Mówiąc prościej, jeśli szkodzisz reputacji danej osoby, w tym jej interesom w obecności osoby trzeciej (np. forum dyskusyjnego lub grupy na Facebooku), naruszasz prawo i grozi ci dwa lata więzienia. To, w połączeniu z ustawą o przestępstwach komputerowych, sprawia, że ​​zamieszczanie oszczerczych i zniesławiających recenzji firmy lub osoby jest niezgodne z prawem. To dlatego jest tak mało witryn z recenzjami, nie ma okrzyków dla Tajlandii, a sąd opinii publicznej jest tutaj rzadkością. Nawet polubienie negatywnego posta lub zrobienie negatywnego komentarza na Facebooku może i MA ludzi w tarapatach.

A co, jeśli stwierdzenia dotyczące firmy są prawdziwe? W Tajlandii to nie ma znaczenia. Liczy się to, czy szkodzi publicznie reputacji (twarzy) innej osoby lub firmy, CHYBA ŻE przynosi korzyści ogółowi społeczeństwa. Jeśli jest to prywatna sprawa, jeśli chodzi o jakość powiedzmy, śniadanie w restauracji, a klient robi duży problem na Facebooku i Twitterze, podczas gdy powinna to być prywatna sprawa między właścicielem a klientem lub drobna w razie potrzeby domaga się sądu, klient pomyli się. Powodem, dla którego wiele osób zmaga się z tym na niektórych forach dyskusyjnych, jest to, że jest to odwrotność sytuacji w krajach zachodnich. Znowu jednak jest to tajskie prawo.

Przyjrzyjmy się pokrótce aktom przestępstw komputerowych i temu, jak odnosi się to do kogoś, kto dokonuje negatywnej recenzji firmy lub osoby:

 

Ustawa o przestępstwach komputerowych

Najbardziej egzekwowalne części przepisów dotyczących oszczerstw i zniesławienia pochodzą z ustawy o przestępstwach komputerowych. Uchwalona w 2007 roku i niedawno znowelizowana ustawa mówi, że: Odpowiedzialność za nie ponosi nie tylko osoba, która pisze zniesławiające komentarze – ale każda witryna internetowa, webmaster lub ktokolwiek inny jest uważany za „pośrednika” informacji, który nie robi nic, aby je zgłosić lub usunąć.  W The Pattaya News wiemy, że grupa na Facebooku, na której to zostało zamieszczone, rzeczywiście usunęła ten materiał. Jednak samo hostowanie lub prowadzenie grupy recenzenckiej bez starannej moderacji może wpędzić Cię w kłopoty. W rzeczywistości nawet polubienie posta, w którym ktoś napisał negatywną recenzję, może spowodować, że będziesz również odpowiedzialny prawnie.

Uważaj więc, aby „polubić” lub „udostępnić” potencjalnie budzące zastrzeżenia materiały, ponieważ nie chcesz sam utknąć na końcu jakiegoś paskudnego sporu w Tajlandii!

Chociaż dobrze jest, że ustawa o przestępstwach komputerowych została pierwotnie wprowadzona w celu ochrony monarchii, a nie drobnych problemów między zdenerwowanym klientem a rozzłoszczonym lokalnym właścicielem firmy, my tutaj, w Pattaya News, radzimy rozwiązać problem jeden na jednego z kierownictwo zamiast „wysadzać” je w mediach społecznościowych. Jeśli nie można go rozwiązać i jest to poważny problem, cóż, po to jest system sądowy.

Mam nadzieję, że jest to edukacyjne dla ludzi.

ŹRÓDŁOPrawo Siam
Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN Media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce, ale mieszkał także w Dallas, Sarasocie i Portsmouth. Ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej, HR i zarządzaniu operacjami. Od wielu lat pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od ponad dziewięciu lat jako pełnoetatowy mieszkaniec, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie prosimy o e-mail Editor@ThePattayanews.com O nas: https://thepattayanews.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thepattayanews.com/contact-us/