Rząd Tajlandii ogłasza trzymiesięczną „wojnę z narkotykami” w Tajlandii

Rząd zdecydował się wypowiedzieć wojnę narkotykom w całym kraju z oczekiwaniem pozytywnego wyniku w ciągu trzech miesięcy.

Wicepremier Prawit Wongsuwan zwołał w czwartek spotkanie na wysokim szczeblu odpowiednich agencji, w tym wojska, Dowództwa Operacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i policji w celu omówienia współpracy między wszystkimi agencjami, od wymiany informacji po działania tłumiące, rozdzielanie odpowiedzialności i wzmacnianie społeczności lokalnych w celu zapobiegania narkomanii wśród ich mieszkańców.

Wicepremier wyznaczył ISOC do nadzorowania działalności wszystkich właściwych agencji i organizacji administracji samorządowej oraz do udzielania im wsparcia w razie potrzeby.

W aspekcie tłumienia, żołnierze stacjonujący wzdłuż nieszczelnej granicy kraju i przejścia graniczne będą miały za zadanie przechwytywanie narkotyków przemycanych przez granicę z sąsiednich krajów.

ISOC, ministerstwa spraw zagranicznych i sprawiedliwości zostały wyznaczone do poszukiwania współpracy z sąsiednimi krajami w celu rozprawienia się z zakładami produkującymi narkotyki w tych krajach.

Funkcjonariusze policji i narkotyków będą współpracować w dzieleniu się informacjami i będą odpowiedzialni za rozprawianie się z narkotykami w kraju.

Lokalni urzędnicy administracji, od gubernatorów po starostów, kamnanów i wójtów, połączą wysiłki na rzecz wzmocnienia społeczności lokalnych w walce z narkotykami, podczas gdy Ministerstwo Edukacji poinstruuje szkoły, aby zwracały uwagę na przypadki narkomanii wśród uczniów i, jeśli to konieczne, poprosić policję o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Wicepremier Prawit powiedział, że podczas spotkania przywiązuje się również wagę do rehabilitacji osób zażywających narkotyki, aby pomóc im zerwać z nałogiem lub zmniejszyć ich uzależnienie od narkotyków.

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie przeglądu narkotyków w tym roku, ujawnił, że władzom udało się przechwycić 350 milionów tabletek metamfetaminy, 18.5 tony lodu, 900 kg heroiny i 32 tony marihuany od października ubiegłego roku do września tego roku.

Powiedział, że chemikalia do produkcji narkotyków nadal są przemycane w celu zaopatrzenia zakładów produkcyjnych wzdłuż granicy Myanmar-Chiny i Myanmar-Tajlandia, a Tajlandia pozostaje głównym punktem tranzytowym dla transportu narkotyków na rynek zagraniczny.

Dzięki uprzejmości PBS News

ŹRÓDŁOWiadomości PBS
Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce, ale mieszkał także w Dallas, Sarasocie i Portsmouth. Ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej, HR i zarządzaniu operacjami. Od wielu lat pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od ponad ośmiu lat jako pełnoetatowy rezydent, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie prosimy o e-mail Editor@ThePattayanews.com O nas: https://thepattayanews.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thepattayanews.com/contact-us/