Gubernator Turystyki Tajlandii spotyka się z lokalnymi przywódcami Pattaya w sprawie przedłużenia legalnego czasu zamknięcia nocnych klubów-Raport specjalny

Pattaya-

Wczoraj po południu około godziny 3:00 w ratuszu w Pattaya gubernator Urzędu Turystyki Tajlandii (TAT) spotkał się z lokalną policją, imigracyjną, policją turystyczną, mediami oraz grupą właścicieli lokalnych firm i przedstawicieli grup kontroli alkoholu, aby omówić kwestię propozycja wydłużenia legalnych godzin zamknięcia życia nocnego w Pattaya.

Pan Yuthasak Supasorn, który reprezentuje TAT jako gubernator, wysłuchał wszystkich stron i ich obaw na spotkaniu, w którym uczestniczyły The Pattaya News. Odwiedzał Pattaya w imieniu Ministra Turystyki i Sportu, który zaproponował przedłużenie legalnych godzin zamknięcia w turystycznych hotspotach nocnych w całym kraju, takich jak Pattaya, Phuket, dzielnice nocnego życia Bangkoku, Krabi itp.

Obecne prawne godziny zamknięcia zależą od obszaru i w Pattaya trwają od północy do 2 w nocy. Walking Street generalnie otrzymał nieoficjalny wyjątek, który ma być otwarty później. Propozycja sprawiłaby, że życie nocne byłoby całkowicie legalne, aby pozostać otwarte do obecnie proponowanej godziny, tj. 4 nad ranem.

Obecna propozycja nosi nazwę Model Pattaya i jeśli się powiedzie, zostanie powielona w najlepszych miejscach turystycznych w krajach. Wiązałoby się to ze specjalnymi wyjątkami dotyczącymi stref, aby umożliwić późniejsze czasy zamknięcia, ale oznaczałoby również, że strefy mogłyby być kontrolowane.

Gubernator wysłuchał obaw stron sprzeciwiających się późniejszym godzinom zamknięcia, w tym możliwości wypadków, narkotyków, przestępczości i picia alkoholu przez nieletnich. Uzgodniono, że bezpieczeństwo i ochrona będą partnerstwem między właścicielami firm rozrywkowych a lokalnymi organami ścigania.

Wstępny i nieoficjalny sondaż wśród obecnych wykazał, że 80 procent uczestników chciało przedłużyć godziny i tylko niewielka, ale głośna mniejszość była przeciwna.

Sondaż na naszej stronie na Facebooku przeprowadzony przez Pattaya News wykazał, że około 70 procent naszych czytelników popiera wydłużenie godzin zamknięcia, prawie tyle samo w ratuszu.

Gubernator TAT przyznał, że kilka czynników szkodziło turystyce, w tym siła bahtu, zmieniająca się demografia i globalna gospodarka, jednak Urząd Turystyki nie ma możliwości dyktowania polityki finansowej i jest w stanie posunąć się do przodu tylko w tym, co może zrobić działania, takie jak wydłużenie godzin zamknięcia dla firm.

Właściciele lokalnych klubów nocnych oszacowali, że dzięki wydłużeniu legalnych godzin zamknięcia spotkania można uzyskać 20-procentowy wzrost przychodów.

Gubernator TAT przedstawi wnioski ministerstwu turystyki w przyszłym tygodniu. W tej chwili The Pattaya News wierzy, że ze względu na to, że większość najwyższych urzędników i właścicieli firm opowiada się za wydłużeniem godzin życia nocnego, model Pattaya prawdopodobnie wejdzie przynajmniej w cykl testowy w najbliższej przyszłości.

Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN Media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce, ale mieszkał także w Dallas, Sarasocie i Portsmouth. Ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej, HR i zarządzaniu operacjami. Od wielu lat pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od ponad dziewięciu lat jako pełnoetatowy mieszkaniec, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie prosimy o e-mail Editor@ThePattayanews.com O nas: https://thepattayanews.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thepattayanews.com/contact-us/