Dzień Visakha Bucha nadchodzi 22 maja 2024 r.: sprzedaż alkoholu zakazana w całym kraju w Tajlandii

Krajowy-

Dzień Visakha Bucha, znany również jako Vesak, w 2024 roku przypada na 22 maja, czyli święto państwowe. Zgodnie z tajskim prawem sprzedaż wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych jest zabroniona w sklepach ogólnospożywczych i miejscach rozrywki w święta religijne.

Dzień Vesaka to ważne święto buddyjskie w Tajlandii, upamiętniające trzy ważne wydarzenia w życiu Buddy: jego narodziny, oświecenie i śmierć. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce tego samego dnia, w dzień pełni księżyca szóstego miesiąca księżycowego.

Narodziny, oświecenie i odejście Buddy zbiegają się z pełnią księżyca w miesiącu Vesak, co czyni ten dzień znaczącym dla buddystów. Podstawowe nauki związane z tymi wydarzeniami obejmują wdzięczność, Cztery Szlachetne Prawdy i uważność.
W Dzień Vesak buddyści zazwyczaj angażują się w różne czynności religijne, takie jak zdobywanie zasług, słuchanie kazań i odprawianie aktów kultu w celu promowania pokoju i szczęścia.

Ponieważ jest to ważny dzień religijny, sprzedaż napojów alkoholowych jest zabroniona zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pt. „Wyznaczanie dni zakazanych w sprzedaży alkoholu 2015.

W ogłoszeniu napisano: „Nikt nie może sprzedawać napojów alkoholowych w Dniu Makha Bucha, Wisakha Bucha, Asalha Bucha, na początku buddyjskiego dnia Wielkiego Postu i na końcu buddyjskiego dnia Wielkiego Postu, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych na terenie międzynarodowego lotniska terminale.”

Ponadto art. 2008 ustawy o kontroli alkoholu z 32 r. stanowił ponadto, że „nikt nie może reklamować napojów alkoholowych ani wyświetlać nazw lub znaków towarowych napojów alkoholowych w sposób bezpośrednio lub pośrednio promujący lub zachęcający do picia”.

Podsumowując, spożywanie alkoholu w Dniu Vesaka uważane jest za niewłaściwe ze względu na zasady religijne, a sprzedaż alkoholu jest nielegalna, z wyjątkiem zakupów w sklepach wolnocłowych na lotniskach. Prawne godziny zamknięcia obowiązują od północy do północy w środę 22 maja.

Banki, urzędy rządowe (w tym imigracyjne) i niektóre prywatne firmy również będą zamknięte w Dniu Vesaka.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.