Rząd Tajlandii wprowadza wizę do Tajlandii dla cyfrowych nomadów i pracowników długoterminowych

Krajowy-

28 maja 2024 r. po posiedzeniu gabinetu rzecznik rządu Tajlandii Chai Watcharong ogłosił nowe środki i wytyczne w zakresie wydawania wiz mające na celu promowanie turystyki i stymulowanie gospodarki Tajlandii.

TPN Media ostrzega jednak, że wiele szczegółowych informacji na temat wiz oraz ewentualnych dodatkowych wymogów i potencjalnych przepisów nie zostało jeszcze wyjaśnionych lub opublikowanych w momencie publikacji prasy i nadal oczekuje na publikację tych informacji, która ma nastąpić na początku czerwca.

Chai oświadczył, że rząd Tajlandii zatwierdził wdrożenie zdecydowanej polityki turystycznej w odpowiedzi na przedłużającą się stagnację gospodarczą Tajlandii i niższe tempo wzrostu PKB w porównaniu z krajami sąsiadującymi. Rząd Tajlandii zamierza przyspieszyć realizację tej polityki do 2024 r., aby wygenerować co najmniej trzy biliony bahtów przychodów z turystyki.

Aby to osiągnąć, tajskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i odpowiednie agencje zaproponowały trzy proaktywne środki ułatwiające turystykę zagraniczną. Obejmują one zwolnienia z obowiązku wizowego w celach turystycznych, biznesowych i krótkoterminowych, które pozwolą teraz na pobyty do 60 dni, rozszerzając listę zwolnień z 57 do 93 krajów, w tym Australii, Kanady, Francji i innych.

Dodatkowo lista wiz wjazdowych zostanie rozszerzona z 19 do 31 krajów, w tym Chin, Indii, Meksyku i innych.


Dla długoterminowych pracowników-imigrantów i cyfrowych nomadów zostanie wprowadzona nowa kategoria wiz – wiza docelowa do Tajlandii (DTV), która umożliwi pobyt do 180 dni z opłatą za wydanie wizy w wysokości 10,000 XNUMX bahtów i ważną przez pięć lat.

Posiadacze DTV mogą jednorazowo przedłużyć swój pobyt o dodatkowe 180 dni za kolejną opłatą w wysokości 10,000 XNUMX bahtów i mogą poprosić o zmianę rodzaju wizy w kraju, chociaż spowoduje to wygaśnięcie DTV.

Wnioskodawcy DTV muszą przedstawić dowód finansowy osoby wspierającej lub poręczyciela z limitem kredytowym w wysokości co najmniej 500,000 XNUMX bahtów. Prawdopodobnie będzie więcej wymagań dotyczących tej wizy, w tym potencjalny dowód ważnego zatrudnienia w zarejestrowanej firmie, wydany na początku czerwca.

Wiza DTV NIE pozwala „żadnemu” cyfrowemu nomadowi przebywać w Tajlandii przez pięć lat, jak błędnie zauważają niektóre media. Dla jasności, po uzyskaniu, można go używać przez okres pięciu lat przez 180 dni i jednorazowo przedłużyć o kolejne 180 dni, za każdym razem pobierając opłatę za złożenie wniosku w wysokości 10,000 XNUMX bahtów.

Wiza DTV wygasa po dwukrotnym użyciu. Jak już wspomniano, w najbliższej przyszłości rząd Tajlandii opublikuje dodatkowe wymagania i mogą one ulec zmianie. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób wcześniejsze opuszczenie kraju przed upływem 180-dniowego okresu i powrót później w ciągu pięcioletniego okresu ważności będą traktowane pomimo wielu spekulacji w Internecie.

Prawie na pewno wiza DTV będzie miała skutki podatkowe, ale nie zostało to jeszcze wyjaśnione w chwili publikacji prasy. Niektóre dokumenty potwierdzające tajlandzki rząd wydają się wskazywać, że dochody zagraniczne nie będą opodatkowane, ale nie jest to jeszcze sfinalizowane.

Wiza DTV nie obejmuje pozwolenia na pracę i wbrew niektórym doniesieniom nie będzie dostępna przez jakiś czas.
Rząd Tajlandii zatwierdził także środki w zakresie wiz krótkoterminowych dla studentów zagranicznych, którzy uzyskali tytuł licencjata lub wyższy na podstawie wizy nieimigracyjnej.

Studenci ci mogą przedłużyć swój pobyt do jednego roku po ukończeniu studiów, aby pracować i podróżować, pod warunkiem posiadania ważnego certyfikatu tajskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Nauki, Badań i Innowacji.
W ramach środków średnioterminowych rząd uprości kody wiz nieimigracyjnych, zmniejszając je z 17 do 7 do września 2024 r.

Te nowe, uproszczone kody zostaną wydane jeszcze w tym roku i mogą mieć wpływ na niektóre istniejące wizy.

Dokładne szczegóły na ten temat zostaną ujawnione w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Ponadto zmienione kryteria i warunki dotyczące długoterminowych wiz nieimigracyjnych dla emerytów/emigrantów chcących spędzić późniejsze lata w Tajlandii również wejdą w życie do września 2024 r.

Chociaż w momencie publikacji prasy nie ujawniono wszystkich szczegółów dotyczących zmian w wizach emerytalnych, zauważono, że tWymóg ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wiz nieimigracyjnych (OA) zostanie obniżony z 3,000,000 19 40,000 bahtów do poziomu 400,000 XNUMX bahtów przed pandemią Covid-XNUMX w przypadku opieki ambulatoryjnej i XNUMX XNUMX bahtów w przypadku opieki szpitalnej.

Ponadto do grudnia 47 r. usługi e-Visa zostaną rozszerzone z 94 do 2024 ambasad i konsulatów, aby objąć wszystkie ambasady, konsulaty oraz biura handlowe i gospodarcze Tajlandii na całym świecie.
W przypadku środków długoterminowych ulepszenie systemu elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA) dla cudzoziemców zwolnionych z obowiązku wizowego zacznie w pełni funkcjonować do czerwca 2025 r.

TPN Media przekaże dalsze wyjaśnienia i informacje na temat tych zmian po ich opublikowaniu. Chcielibyśmy również podkreślić, że ujawnione informacje mają charakter wstępny i nie zostały jeszcze sfinalizowane przez tajski urząd imigracyjny ani odpowiednie ministerstwa, w związku z czym mogą ulec zmianie.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.