Tajskie badanie pokazuje ogólne zadowolenie z rządu: 44.3 procent bardzo zadowolonych, tylko 2 procent całkowicie niezadowolonych

Krajowy-

4 czerwca 2024 r. tajskie media ogólnokrajowe podały wyniki sześciomiesięcznego badania opinii publicznej na temat funkcjonowania rządu, przeprowadzonego przez tajskie Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa w dniach 22 kwietnia–15 maja 2024 r.

W badaniu zebrano informacje od 6,970 osób w wieku 16 lat i starszych w drodze wywiadów bezpośrednich.
Okazało się, że ponad 83.9% respondentów otrzymywało i regularnie śledziło publiczne informacje rządowe. Wśród nich 69.6% uzyskało dostęp do informacji za pośrednictwem telewizji, 46.2% za pośrednictwem Facebooka, 23.8% za pośrednictwem rządowych stron internetowych, 16% poprzez znajomych i krewnych, a 15.5% za pośrednictwem linii.
Ogólne zadowolenie z działań rządu Tajlandii było mieszane: 44.3% respondentów było bardzo zadowolonych, 39.6% wyraziło umiarkowane zadowolenie, 14.1% wykazało niewielkie lub żadne zadowolenie, a 2% było niezadowolonych.
Warto zauważyć, że osoby z południowej Tajlandii, osoby o niskich dochodach i osoby bez tytułu licencjata wyraziły wyższy poziom zadowolenia z rządu w porównaniu z innymi grupami.
Polityką rządu Tajlandii, która spotkała się z największą aprobatą, były program opieki zdrowotnej o wartości 30 bahtów (68.4%), polityka zawieszenia zadłużenia rolników (38.9%) oraz polityka stymulacji turystyki (33.1%).
Jeśli chodzi o pilne środki, które rząd powinien potraktować priorytetowo, 75.3% respondentów podkreśliło potrzebę kontrolowania cen produktów konsumenckich, 46.6% wskazało na środek polegający na obniżeniu rachunków za energię elektryczną, 29.5% wezwało do obniżek cen paliwa, 26.3% podkreśliło zajęcie się nielegalnymi substancjami, a 16.9% zaproponowało rozwiązania na rzecz niskich cen produktów rolnych.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.