Politolog analizuje potencjalne zmiany w ramach spraw prawnych przeciwko premierowi Tajlandii i partii Move Forward

Krajowy —

1 czerwca 00 r. o godzinie 12:2024 pan Yutthaporn Isarachai, politolog z Uniwersytetu Otwartego Sukhothai Thammathirat, publicznie odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej w Tajlandii.

Wcześniej 12 czerwca tajski Trybunał Konstytucyjny odbywał cotygodniowe posiedzenia, na których rozpatrywał sprawy dotyczące rzekomego obalenia rządu przez Partię Ruchu Naprzód (MFP) oraz petycję złożoną przez 40 senatorów kwestionującą kwalifikacje tajskiej premier Sretthy Thavisin.

W związku z tym sąd przeprowadzi dalsze badania i przedstawi ustalenia w obu sprawach na kolejnej rozprawie wyznaczonej na dzień 18 czerwca 2024 r.

Co ciekawe, Biuro Prokuratora Generalnego zgodziło się na odroczenie rozprawy w sprawie Thaksina Shinawatry dotyczącej zarzutów o przestępstwa polityczne z art. 112, zwanej także Lese Majeste, do 18 czerwca 2024 r.

Jeśli chodzi o gorącą sytuację polityczną w Tajlandii, Yutthaporn publicznie ujawnił, że w społeczeństwie krążyły kontrowersje i plotki na temat możliwego zamachu stanu.

Jednak Yutthaporn wyraził swoją opinię, że jest to mało prawdopodobne. Można powiedzieć, że w sytuacji społecznej i politycznej Tajlandii, gdzie demokracja nie jest jeszcze mocno ugruntowana, proces zamachu stanu jest zatem zawsze zagrożony.

Mimo to proces zamachu stanu może różnić się od tego, co widzieliśmy w przeszłości, gdy uzbrojony korpus wojskowy zajmował ważne miejsca, z kolei mógłby mieć miejsce w sali posiedzeń, gdy zmienił się kontekst polityczny i trendy światowe, zauważył Yutthaporn.

W odpowiedzi na pytanie o potencjalne zmiany polityczne Yutthaporn stwierdził, że jakakolwiek istotna zmiana będzie uzależniona od sprawy sądowej przeciwko premierowi Sretthie. Odsunięcie Sretthy ze stanowiska premiera będzie oznaczać konieczność wyboru nowego premiera i utworzenia nowego rządu.

Może to prowadzić do zmian politycznych, w tym do zmiany partii i możliwego rozwiązania MFP, a wszystko to nastąpi mniej więcej w tym samym czasie. Zauważył, że takie wydarzenia, które miały miejsce w czerwcu, są ze sobą powiązane.

Zapytany o niedawne komentarze Thaksina na temat niektórych wpływowych osobistości, Yutthaporn wyjaśnił, że uwagi Thaksina były odpowiedzią na wnioski 40 senatorów zwracających się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie Sretthy. Senatorowie ci zostali mianowani przez Krajową Radę Pokoju i Porządku (NCPO), a ich pochodzenie jest dobrze znane.

Oświadczenia Thaksina miały na celu ujawnienie potencjalnych ukrytych zamiarów, chociaż dokładna tożsamość wspomnianych postaci pozostaje niejasna nawet dla samego Thaksina. Jest to część trwającej wymiany strategicznej.

Odnosząc się do możliwości reorganizacji politycznej, Yutthaporn zasugerował, że jeśli zostaną wprowadzone zmiany, nie będą one obejmować całych partii. Niektórzy przywódcy niektórych partii mają bliskie powiązania z Partią Pheu Thai i mogą pozyskać frakcje partii opozycyjnych.

Może to skutkować niezwykłym zjawiskiem politycznym w Tajlandii, gdzie partie podzieliły się lojalnością, co doprowadziło do scenariusza „półrządu, pół opozycji”, podsumował Yutthaporn.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.