Badania pokazują, że konopie indyjskie pomagają zmniejszyć uzależnienie od bardziej szkodliwych narkotyków, mówi dziekan Uniwersytetu Rangsit

Krajowy —

16 czerwca 2024 r. prof. Panthep Puapongphan, dziekan Kolegium Medycyny Orientalnej na Uniwersytecie Rangsit, skomentował wysiłki niektórych partii mające na celu przeklasyfikowanie konopi indyjskich na nielegalny narkotyk. 

Prof. Panthep ostrzegł, że takie posunięcie może raczej zaostrzyć problemy narkotykowe, niż je złagodzić. Podkreślił, że konopie indyjskie pomogły osobom rzucić bardziej szkodliwe substancje, takie jak metamfetamina i heroina.

Na poparcie swojej tezy Prof. Panthep odniósł się już wcześniej do twierdzeń łączących dekryminalizację konopi indyjskich ze wzrostem liczby pacjentów psychiatrycznych. Argumentował, że dane porównujące okresy po dekryminalizacji z rokiem blokady wynoszącym 2021 wprowadzają w błąd, ponieważ wahania w zakresie przypadków psychiatrycznych wynikały z pandemii Covid-19, a nie używania konopi indyjskich. 

Prof. Panthep podkreślił, że zmiana klasyfikacji konopi indyjskich może spowodować utratę kluczowego narzędzia w walce z poważnym uzależnieniem od narkotyków. Wyniki Krajowego Badania Epidemiologicznego na temat alkoholu i schorzeń pokrewnych wskazują, że konopie indyjskie są mniej uzależniające niż alkohol i tytoń, przy prawdopodobieństwie uzależnienia wynoszącym zaledwie 9% w porównaniu z 15% w przypadku alkoholu i 32% w przypadku tytoniu. 

Ponadto w kanadyjskim badaniu z 2022 r. opublikowanym w czasopiśmie Harm Reduction Journal wzięło udział 3,110 osób i stwierdzono, że 83.7% używało konopi indyjskich w celu zmniejszenia uzależnienia od opioidów, alkoholu, tytoniu i innych narkotyków. Badanie wykazało, że 50% osób używało konopi indyjskich w celu ograniczenia używania środków pobudzających, 31% w celu ograniczenia używania opioidów, a 25% w celu ograniczenia spożycia alkoholu. 

Kolejne badanie z American Journal of Public Health w 2024 r. wskazano, że 25% osób zażywających konopie indyjskie w Vancouver używało ich w celu ograniczenia używania bardziej niebezpiecznych narkotyków, przy czym 50% ograniczyło używanie środków pobudzających, a 31% opioidów. 

Połączenia Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości podali w 2020 r., że wśród 284 mln osób zażywających narkotyki na świecie w wieku 15–64 lat, osoby zażywające konopie indyjskie stanowiły 209 mln (73.6%), natomiast osoby zażywające opioidy – 61 mln (21.5%), amfetaminę – 34 mln (12%), kokainę użytkowników dla 21 milionów (7.4%), a ecstasy dla 20 milionów (7%). 

Pomimo dużej liczby osób używających konopi indyjskich liczba zgonów związanych z konopiami indyjskimi była znacznie niższa niż w przypadku opioidów, metamfetaminy i kokainy. Opioidy odpowiadały za 77% zgonów związanych z narkotykami, metamfetamina za 7%, kokaina za 4%, a konopie indyjskie za 4%.

Prof. Panthep stwierdził, że kontrolowane używanie konopi indyjskich okazało się skuteczne w ograniczaniu uzależnienia od bardziej niebezpiecznych substancji i należy je uznać za strategiczne narzędzie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.