SCB X zaprzestanie świadczenia usługi aplikacji Robinhood Delivery i nalega na spłatę pożyczki do 30 lipca

Krajowy —

2 lipca 2024 r. strona „ThaiRider Association” na Facebooku ogłosiła, że ​​SCB X PCL. zakończy usługę aplikacji Robinhood świadczoną przez jej spółkę zależną Purple Ventures Co., Ltd. ze skutkiem od godziny 8:00 w dniu 31 lipca 2024 r.

W ogłoszeniu poinformowano pożyczkobiorców korzystających z pożyczek dla małych firm za pośrednictwem aplikacji Robinhood, że muszą spłacić zaległe pożyczki w następujący sposób:

  1. Spłata całości niespłaconego kredytu za pośrednictwem różnych aplikacji bankowych do 30 lipca 2024 r.
  2. W przypadku osób zapisanych do codziennych płatności automatycznych system będzie kontynuował potrącenia do 30 lipca 2024 r. Do tego dnia należy również spłacić pozostałe saldo za pośrednictwem aplikacji bankowych.

Spółka żąda uregulowania wszystkich zaciągniętych kredytów do dnia 30 lipca 2024 roku. Po tym terminie SCB X zastrzega sobie prawo do sprzedaży zadłużenia i/lub podjęcia innych stosownych działań. Pasażerowie mogą sprawdzić swoje zaległe salda i dokonać płatności za pomocą menu „Spłata” w aplikacji Robinhood Rider/Robinhood Shop.

Dodatkowo w zawiadomieniu skierowanym do wynajmujących motocykle elektryczne informowano o wypowiedzeniu umowy najmu pojazdów elektrycznych. W wiadomości wyjaśniono, że podczas posiedzenia zarządu w dniu 25 czerwca 2024 r. SCB X zatwierdził zakończenie świadczenia usługi aplikacji Robinhood z dniem 31 lipca 2024 r., a H Sem Trading Corporation Ltd. zgodziła się anulować umowę z Purple Ventures Co., Ltd.

Najemcy zostali poinformowani, że firma zakończy działalność z dniem 31 lipca 2024 roku, co spowoduje konieczność rozwiązania umów wynajmu pojazdów i motocykli elektrycznych.

Wszystkie powiązane dokumenty i umowy wygasną w tym dniu. Jeźdźcy muszą zwrócić wypożyczone motocykle elektryczne wynajmującemu do 31 lipca 2024 r.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.