Medical Bytes Tajlandia Numer 112: Dobrze wydane 300 THB

Poniżej znajduje się artykuł z opinią gościa autorstwa Doc Martyna. Jego opinie i rady są wyłącznie jego własnymi opiniami i niekoniecznie muszą należeć do The Pattaya News Company Limited. Jego dane kontaktowe znajdziesz na końcu artykułu.

  1. Osobom nie mieszkającym w Pattaya udzielam opinii lekarskich w formie konsultacji telefonicznych.
  2. Niedawno mąż Am skontaktował się ze mną w sprawie ogólnoustrojowego bólu Am oraz parestezji i drętwienia nóg. Cierpiała także na dokuczliwe bóle w nadbrzuszu i okresowe bóle w prawym dole biodrowym.

Am ma 45 lat i jest obywatelką Tajlandii. Ma 144 cm wzrostu i waży 40 kg.

Jej przeszłość medyczna obejmowała trudną wycięcie wyrostka robaczkowego w młodości i histerektomię z powodu głębokiego krwawienia z macicy po urodzeniu pierwszego dziecka.

Nie paliła i nie piła.

Leczyła Celebrex 200 mg dziennie (dwa razy dziennie), Lyrica 75 mg dziennie, omeprazol 20 mg dziennie dziennie (w razie potrzeby), Tramadol 50 mg dziennie.

  1. Oprócz zmęczenia, utraty energii i nieco dysfunkcyjnego nastroju, występowanie herparestezji sugerowało niedobór witaminy B12.
  2. Wchłanianie witaminy B12 jest skomplikowane. Po spożyciu witamina B12 łączy się z czynnikiem wewnętrznym, glikoproteiną uwalnianą przez komórki okładzinowe żołądka. Kompleks czynnik wewnętrzny/B12 przemieszcza się następnie wzdłuż jelita cienkiego do końcowego odcinka jelita krętego (TI), czyli końca jelita cienkiego, patrz zdjęcie 1. W końcowym odcinku jelita krętego witamina B12 jest wchłaniana do krwi. Jego ostateczny cel; wątroba.
  3. Podejrzewałam, że niedobór witaminy B12 był konsekwencją wycięcia wyrostka robaczkowego i histerektomii. Jej końcowe jelito kręte zostało uszkodzone podczas tych trudnych operacji, przez co nie była w stanie wchłaniać witaminy B12. Potwierdziły to badania patologiczne, które wykazały, że cierpiała na anemię megaloblastyczną, typową dla niedoboru witaminy B12, patrz zdjęcie 2: Miała anemię graniczną, Hb 12.9 g/dl, ale jej czerwone krwinki miały duże MCV (średnia objętość krwinki ) 97, a jej MCH (średnia hemoglobina korpuskularna) była podwyższona do 32.6 g/dl.

Bez odpowiedniego leczenia jej postępujące pogorszenie stanu fizycznego i neurologicznego było nieuniknione.

  1. Szpital publiczny Buriram, który był odpowiedzialny za jej opiekę, odmówił wykonania badania poziomu witaminy B12 we krwi Am, ponieważ ich zdaniem jej hematologia mieściła się w normalnych granicach, badanie było drogie, THB800, a na wyniki trzeba było czekać 6 tygodni .
  2. Rozpocząłem dla niej terapię witaminą B1/B6/B12 pozajelitowo, w zastrzykach, terapię co drugi dzień przez 3 tygodnie. Następnie przeniesiono ją na comiesięczne zastrzyki, których będzie potrzebować do końca życia.
  3. Najpoważniejszą konsekwencją niedoboru witaminy B12 jest zespół zwany podostrym złożonym zwyrodnieniem rdzenia kręgowego, czyli chorobą Lichtheima. Jest to postępująca choroba zwyrodnieniowa, która uszkadza tylne i boczne odcinki rdzenia kręgowego, patrz zdjęcie 3, szare obszary. W wyniku zwyrodnienia dochodzi do obustronnego niedowładu spastycznego z utratą wibracji, równowagi i zmysłu dotyku. Dzięki comiesięcznym zastrzykom jej zwyrodnieniowa choroba neurologiczna ustanie i zagoi się.

Nie dojdzie do paraliżu.

„Dobrze wydane 300 THB”.

Dodatek: Przez ostatnie 6 lat, jako emerytowany lekarz mieszkający w Buriram, wydawałem drugie opinie na każdy temat medyczny. Niedawno przeprowadziłem się do Pattaya. Podobnie jak w tym przypadku, jeśli mieszkasz poza Pattaya, zapewniamy konsultacje telefoniczne. Do pomocy; proszę o kontakt, doktor Martyn, na Facebooku lub zadzwoń do Dao pod numer 095 414 8145.

Zapisz się!
Adam Judd
Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN Media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce, ale mieszkał także w Dallas, Sarasocie i Portsmouth. Ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej, HR i zarządzaniu operacjami. Od wielu lat pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od ponad dziewięciu lat jako pełnoetatowy mieszkaniec, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie prosimy o e-mail Editor@ThePattayanews.com O nas: https://thepattayanews.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thepattayanews.com/contact-us/