Trwa rekrutacja wolontariuszy policji turystycznej w Pattaya!

Wolontariusze Policji Turystycznej w Pattaya rekrutują wolontariuszy z Tajlandii i zagranicy! Często jesteśmy o to pytani… proszę bardzo!

Komisariat Policji Turystycznej w Pattaya prowadzi obecnie rekrutację wolontariuszy, podając następujące dane:

1. **Okres składania wniosków:** 5-15 lipca 2024 r., zakończenie o godzinie 6:00.
2. **Rozmowy kwalifikacyjne:** 18-19 lipca 2024 r. w godzinach 3:00 – 6:00 w sali posiedzeń Komisariatu nr 4 Policji Turystycznej, Oddział 2, Oddział 1.
3. **Ogłoszenie wyników rozmowy kwalifikacyjnej:** 25 lipca 2024 r
4. **Szkolenie wolontariackie:** sierpień 2024 (do potwierdzenia)
5. **Okres próbny:** 26 sierpnia 2024 r. do 26 listopada 2024 r.
6. **Nowe ogłoszenie o wolontariacie:** Pierwszy tydzień grudnia 2024

**Podstawowe kwalifikacje:**

1. Musi mieć ukończone 20 lat
2. Musi być obywatelem Tajlandii lub obcokrajowcem, który legalnie wjechał i mieszka w Królestwie (z co najmniej roczną wizą dla obcokrajowców)
3. Nie może być niekompetentny, quasi-niekompetentny, szalony ani niezrównoważony psychicznie
4. Musi mieć miejsce zamieszkania lub stałe miejsce zamieszkania na obszarze jurysdykcji Komisariatu Policji Turystycznej w Pattaya
5. Musi się dobrze zachowywać i mieć stabilny zawód
6. Nie może mieć ułomności moralnych ani być podejrzany o udział w narkotykach, działalność nielegalną lub powodowanie niepokoju publicznego, ani też nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego lub społeczności
7. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem przestępstw popełnionych przez zaniedbanie lub drobne wykroczenia
8. Musi chcieć i być zdeterminowany, aby uczestniczyć w pomaganiu społeczności, miejscowości i społeczeństwu
9. Nie wolno wyznawać ideologii propagujących przemoc lub powodujących podziały i nienawiść
10. Obywatele Tajlandii nie mogą mieć więcej niż 65 lat
11. Cudzoziemcy nie mogą mieć więcej niż 70 lat

**Wymagane dokumenty:**

1. Kopia dowodu osobistego/paszportu
2. Kopia rejestracji domu
3. Dwa 1-calowe zdjęcia (białe tło, prosta twarz)
4. Kopie zaświadczeń o wykształceniu/szkoleniu/umiejętnościach specjalnych (jeśli istnieją)
5. Cudzoziemcy muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności wydane przez swoją ambasadę **

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź Ochotniczą Policję Turystyczną Pattaya na Facebooku tutaj.

Zapisz się!
Adam Judd
Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN Media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce, ale mieszkał także w Dallas, Sarasocie i Portsmouth. Ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej, HR i zarządzaniu operacjami. Od wielu lat pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od ponad dziewięciu lat jako pełnoetatowy mieszkaniec, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie prosimy o e-mail Editor@ThePattayanews.com O nas: https://thepattayanews.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thepattayanews.com/contact-us/