Tajski minister zdrowia publicznego wypowiada się na temat zmiany klasyfikacji konopi indyjskich w obliczu protestów społecznych

Krajowy —

W dniu 9 lipca 2024 r. Minister Zdrowia Publicznego Somsak Thepsuthin odniósł się do trwających kontrowersji wokół zmiany klasyfikacji konopi indyjskich jako narkotyku typu 5 przez Komisję Kontroli Narkotyków przy Ministerstwie Zdrowia Publicznego.

Propozycja znajduje się obecnie w Radzie ds. Kontroli Narkotyków (NCB) w celu przeglądu, który ma nastąpić pod koniec miesiąca. Jeśli zostanie zatwierdzony, proces będzie obejmował stworzenie prawodawstwa wtórnego i rozporządzeń ministerialnych, ale uznania konopi indyjskich za narkotyk typu 5 może dokonać bezpośrednio Minister Zdrowia Publicznego, powiedział Somsak.

Somsak podkreślił pilny charakter ze względu na obowiązującą od 9 grudnia 2021 r. główną ustawę antynarkotykową, która nakłada obowiązek uzupełnienia ustaw uzupełniających w ciągu dwóch lat, obecnie przedłużoną do 9 grudnia 2024 r.

Jako powody podjęcia szybkich działań podał obawy dotyczące zdrowia publicznego, w tym rzekome potencjalne obniżenie IQ i utrzymujący się strach publiczny.

Zauważył jednak, że klasyfikacja ta nie jest trwała i może zostać zmieniona przez przyszłe rządy lub wysiłki legislacyjne.

Somsak zaprzeczył zarzutom ze strony Thai Cannabis Network, sugerującym, że na decyzję miały wpływ potężne interesy biznesowe, twierdząc, że celem jest ochrona dobra publicznego. Uznał potrzebę dostępności marihuany leczniczej, ale podkreślił ostrożne regulacje.

Przeczytaj o trwającym proteście Thai Cannabis Network, który proponuje czteropunktowe dochodzenie w sprawie ustawodawstwa dotyczącego konopi indyjskich wśród sprzeciwu rządu.

Somsak zapewnił również, że zmiana klasyfikacji nie będzie miała negatywnego wpływu na przedsiębiorstwa ani osoby fizyczne zwolnione wcześniej z opłat związanych z konopiami indyjskimi. Byliby chronieni na mocy istniejących przepisów, gdyby zadeklarowali swój zamiar i posiadali legalną licencję.

Odpowiadając na żądania protestujących dotyczące przejrzystości, Somsak powtórzył, że Ministerstwo Zdrowia Publicznego przekazało oparte na faktach informacje i przedstawiło wytyczne. Podkreślił, że właściwym kanałem przekazywania dalszych zapytań będzie KBC.

Przeczytaj nasz najnowszy artykuł na temat postępów Tajlandii w zakresie reklasyfikacji konopi indyjskich jako nielegalnego narkotyku po spotkaniu Ministerstwa.

Przeczytaj nasz najnowszy artykuł na temat wicepremiera Tajlandii Anutina Charnvirakula kwestionującego prawne skutki reklasyfikacji konopi indyjskich i wzywającego do wyjaśnień.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.