Stany Zjednoczone publikują roczny raport dotyczący handlu ludźmi w 2019 r., Tajlandia pozostaje na poziomie 2

Pełny raport 2019 można znaleźć tutaj:  https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/

Tajlandia-

W dniu dzisiejszym opublikowano amerykański raport na temat handlu ludźmi z 2019 roku. Raport jest publikowany corocznie i ocenia kraje w trzech poziomach w oparciu o problem handlu ludźmi w ich kraju i sposób, w jaki sobie z tym radzą. Poziom pierwszy to najwyższy poziom, a poziom trzeci jest najgorszy.

W wiadomościach Pattaya mieliśmy okazję przejrzeć raport i zgodzić się, że podjęto znaczne wysiłki w celu wyeliminowania handlu ludźmi, ale kraj wciąż ma do zrobienia.

Tajlandia była wcześniej krajem poziomu trzeciego, jednak od 2016 r. jest krajem poziomu drugiego. Oto kilka najważniejszych informacji z raportu, które zasługują na rząd Stanów Zjednoczonych i state.gov:

Rząd Tajlandii nie spełnia w pełni minimalnych standardów eliminowania handlu ludźmi, ale dokłada znacznych starań, aby to osiągnąć. Rząd wykazał ogólnie większe wysiłki w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym; dlatego Tajlandia pozostała na poziomie 2.

Wysiłki te obejmowały identyfikację większej liczby ofiar, skazanie skazanych handlarzy ludźmi i współudziałowców na poważne kary pozbawienia wolności, opracowanie kilku podręczników we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w celu ujednolicenia szkoleń i polityk przeciwko handlowi ludźmi.

Inspektorzy pracy po raz pierwszy zidentyfikowali i skierowali potencjalne ofiary do zespołów multidyscyplinarnych, czego efektem była identyfikacja ofiar handlu ludźmi. Jednak rząd nie spełnił minimalnych standardów w kilku kluczowych obszarach. Rząd oskarżył i skazał mniej handlarzy ludźmi i zbadał tylko 43 przypadki handlu ludźmi do pracy. Rząd ograniczył ruch i komunikację ofiar przebywających w schroniskach rządowych, urzędnicy nadal utrudniali działania przeciwko handlowi ludźmi, a urzędnicy nie identyfikowali konsekwentnie przypadków handlu ludźmi, zwłaszcza handlu ludźmi do pracy.

Rząd zwiększył wysiłki na rzecz ochrony ofiar. W 631 r. rząd zidentyfikował 2018 ofiar (455 w 2017 r.), z których 401 Ministerstwo Rozwoju Społecznego i Bezpieczeństwa Ludzkiego (MSDHS) zgłosiło pomoc w rządowych schroniskach (360 w 2017 r.). Wśród zidentyfikowanych i wspieranych przez MSDHS znalazły się 152 ofiary z Tajlandii i 249 z zagranicy, 186 ofiar handlu ludźmi w celach seksualnych i 66 ofiar handlu ludźmi; nie było jasne, z jaką formą wyzysku stanęło 149 ofiar.

W 2018 r. rząd przekazał 6.15 mln bahtów (190,110 5.6 USD) ofiarom handlu ludźmi ze swojego funduszu przeciwko handlowi ludźmi, w porównaniu z 173,110 mln bahtów (2017 XNUMX USD) w XNUMX r. Tajskie prawo prawnie zobowiązywało prokuratorów do składania wniosków o zadośćuczynienie, gdy ofiara wyraziła zamiar złożenia prawo. Ustawa o procedurach karnych w zakresie handlu ludźmi pozwalała sędziom na przyznanie ofiarom odszkodowania lub zadośćuczynienia, również w przypadku braku wniosku ofiary o te fundusze.

Rząd zwiększył wysiłki w celu zapobiegania handlowi ludźmi. Premier nadzorował działania rządu w zakresie zwalczania handlu ludźmi za pośrednictwem Komitetu ds. Polityki Nadzorczej ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz nielegalnemu, nieraportowanemu i nieuregulowanemu rybołówstwu (IUU). Kancelaria premiera wyznaczyła dwa nowe wyższe stanowiska doradcze do nadzorowania działań rządu w zakresie zwalczania handlu ludźmi, a rząd kontynuował monitorowanie postępów w walce z handlem ludźmi poprzez gromadzenie danych i roczne sprawozdania dla premiera i gabinetu.

Przeprowadził kampanie za pośrednictwem gazet, telewizji, radia, mediów społecznościowych, billboardów i materiałów informacyjnych w celu podniesienia świadomości społecznej w całym kraju. MSDHS i MOL prowadziły infolinie z operatorami biegle posługującymi się 12 językami obcymi. W 2018 r. rządowe gorące linie otrzymały 161 połączeń związanych z możliwymi przypadkami handlu ludźmi, w tym co najmniej 18 dotyczących pracy przymusowej (172 połączeń w 2017 r. i 269 połączeń w 2016 r.), co doprowadziło do wszczęcia postępowań w sprawie 63 spraw (73 sprawy w 2017 r.). W 84 r. rząd zatrudnił 74 koordynatorów językowych (2017 w 69 r.) i 74 tłumaczy ustnych (2017 w 2018 r.). Niemniej jednak organizacje pozarządowe poinformowały, że MSDHS nie zawsze obsługuje gorące linie z tłumaczami.

Handlarze siły roboczej wykorzystują pracowników migrujących w rybołówstwie komercyjnym i branżach pokrewnych, przemyśle drobiarskim, produkcji, rolnictwie, pracach domowych i żebractwach ulicznych. Handlarze ludźmi wykorzystują niektórych migrantów do handlu pracą, często za pomocą przymusu opartego na długach i fałszywych obietnic dobrze płatnego zatrudnienia; brokerzy i inne agencje rekrutacyjne nakładają na pracowników nadmierne opłaty przed przybyciem do Tajlandii.

Handlarze narażają obywateli Tajlandii na przymusową pracę i handel seksualny w Tajlandii oraz w krajach Ameryki Północnej, Europy, Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Członkowie mniejszości etnicznych, mieszkańcy gór i bezpaństwowcy w Tajlandii doświadczyli przypadków nadużyć wskazujących na handel ludźmi. Handlarze pracą i handel seksualnymi wykorzystują kobiety, mężczyzn, osoby LGBTI i dzieci z Tajlandii, innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, Sri Lanki, Rosji, Uzbekistanu i niektórych krajów afrykańskich w Tajlandii. Handlarze wykorzystują Tajlandię jako kraj tranzytowy dla ofiar z Chin, Korei Północnej, Wietnamu, Bangladeszu, Indii i Birmy, które są przedmiotem handlu seksualnego i pracy przymusowej w krajach takich jak Malezja, Indonezja, Singapur, Rosja, Korea Południowa, Stany Zjednoczone oraz kraje Europy Zachodniej. Dzieci z Tajlandii, Birmy, Laosu i Kambodży są ofiarami handlu seksualnego w burdelach, salonach masażu, barach, salonach karaoke, hotelach i prywatnych rezydencjach.

Korupcja nadal podważa wysiłki na rzecz zwalczania handlu ludźmi. Niektórzy urzędnicy państwowi są bezpośrednio współwinni przestępstw handlu ludźmi, w tym poprzez przyjmowanie łapówek lub pożyczek od właścicieli firm i domów publicznych, które wykorzystują ofiary. Skorumpowani urzędnicy imigracyjni ułatwiają handel, przyjmując łapówki od brokerów i przemytników wzdłuż granic Tajlandii. Wiarygodne raporty wskazują, że niektórzy skorumpowani urzędnicy chronią burdele, inne komercyjne lokale erotyczne i właścicieli statków rybackich przed nalotami i inspekcjami oraz zmawiają się z handlarzami. Niektórzy urzędnicy państwowi czerpią korzyści z łapówek i bezpośredniego zaangażowania w wymuszenia i wyzysk migrantów.

ŹRÓDŁOState.gov, rząd USA
Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce, ale mieszkał także w Dallas, Sarasocie i Portsmouth. Ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej, HR i zarządzaniu operacjami. Od wielu lat pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od ponad ośmiu lat jako pełnoetatowy rezydent, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie prosimy o e-mail Editor@ThePattayanews.com O nas: https://thepattayanews.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thepattayanews.com/contact-us/