Stany Zjednoczone publikują roczny raport dotyczący handlu ludźmi w 2019 r., Tajlandia pozostaje na poziomie 2

Pełny raport za 2019 rok można znaleźć tutaj:  https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/

Tajlandia-

Raport Stanów Zjednoczonych na temat handlu ludźmi za 2019 r. został dziś opublikowany. Raport jest publikowany co roku i ocenia kraje w trzech poziomach na podstawie problemu handlu ludźmi w ich kraju i sposobu, w jaki sobie z nim radzą. Poziom pierwszy to najwyższy poziom, a poziom trzeci jest najgorszy.

W Pattaya News mieliśmy okazję zapoznać się z raportem i zgodziliśmy się, że poczyniono znaczne wysiłki w celu wyeliminowania handlu ludźmi, ale kraj ma jeszcze do zrobienia postępy.

Tajlandia była wcześniej krajem poziomu trzeciego, jednak od 2016 roku jest krajem poziomu drugiego. Oto kilka najważniejszych informacji z raportu, autorstwa rządu Stanów Zjednoczonych i state.gov:

Rząd Tajlandii nie spełnia w pełni minimalnych standardów eliminacji handlu ludźmi, ale podejmuje w tym celu znaczne wysiłki. Rząd wykazał ogólnie zwiększone wysiłki w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym; dlatego Tajlandia pozostała na poziomie 2.

Działania te obejmowały zidentyfikowanie większej liczby ofiar, skazanie skazanych handlarzy i współudziałowców na wysokie kary pozbawienia wolności, opracowanie kilku podręczników we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w celu ujednolicenia szkoleń i polityk dotyczących zwalczania handlu ludźmi.

Inspektorzy pracy po raz pierwszy zidentyfikowali i skierowali potencjalne ofiary do wielodyscyplinarnych zespołów, w wyniku czego zidentyfikowano ofiary handlu ludźmi do pracy. Rząd nie spełnił jednak minimalnych standardów w kilku kluczowych obszarach. Rząd oskarżył i skazał mniejszą liczbę handlarzy ludźmi i zbadał tylko 43 przypadki handlu ludźmi do pracy. Rząd ograniczył przemieszczanie się i komunikację ofiar przebywających w rządowych schroniskach, współudział urzędników nadal utrudniał działania przeciwko handlowi ludźmi, a urzędnicy nie identyfikowali konsekwentnie przypadków handlu ludźmi, zwłaszcza handlu ludźmi do pracy.

Rząd zwiększył wysiłki na rzecz ochrony ofiar. Rząd zidentyfikował 631 ofiar w 2018 r. (455 w 2017 r.), z których 401 według Ministerstwa Rozwoju Społecznego i Bezpieczeństwa Ludzkiego (MSDHS) zgłosiło pomoc w schroniskach rządowych (360 w 2017 r.). Osoby zidentyfikowane i wspierane przez MSDHS obejmowały 152 ofiary z Tajlandii i 249 z zagranicy, 186 ofiar handlu ludźmi w celach seksualnych i 66 ofiar handlu ludźmi; nie było jasne, z jaką formą wyzysku spotkało się pozostałych 149 ofiar.

W 2018 r. rząd przekazał ofiarom handlu ludźmi 6.15 mln bahtów (190,110 5.6 USD) ze swojego funduszu przeciwko handlowi ludźmi, w porównaniu z 173,110 mln bahtów (2017 XNUMX USD) w XNUMX r. Tajskie prawo prawnie zobowiązywało prokuratorów do składania wniosków o odszkodowanie, gdy ofiara wyraziła zamiar dokonania prawo. Ustawa o postępowaniu karnym w sprawie handlu ludźmi zezwalała sędziom na przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia ofiarom, w tym w przypadku braku wniosku ofiary o te fundusze.

Rząd zwiększył wysiłki na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi. Premier nadzorował wysiłki rządu w zakresie zwalczania handlu ludźmi za pośrednictwem Komitetu ds. Polityki Nadzoru ds. Handlu Ludźmi oraz Nielegalnych, Nieraportowanych i Nieuregulowanych Połowów (IUU). Kancelaria premiera wyznaczyła dwa nowe stanowiska doradcze wyższego szczebla w celu nadzorowania działań rządu w zakresie zwalczania handlu ludźmi, a rząd nadal monitorował postępy w zwalczaniu handlu ludźmi poprzez gromadzenie danych i roczne sprawozdania dla premiera i Rady Ministrów.

Prowadził kampanie za pośrednictwem gazet, telewizji, radia, mediów społecznościowych, billboardów i materiałów informacyjnych, aby podnieść świadomość społeczną w całym kraju. MSDHS i MOL obsługiwały infolinie z operatorami biegle posługującymi się 12 językami obcymi. W 2018 r. na rządowe numery interwencyjne wpłynęło 161 zgłoszeń dotyczących możliwych przypadków handlu ludźmi, w tym co najmniej 18 dotyczących pracy przymusowej (172 wezwań w 2017 r. i 269 wezwań w 2016 r.), co doprowadziło do wszczęcia postępowania w 63 sprawach (73 sprawy w 2017 r.). W 84 r. rząd zatrudniał 74 koordynatorów językowych (2017 w 69 r.) i 74 tłumaczy ustnych (2017 w 2018 r.). Niemniej jednak organizacje pozarządowe zgłosiły, że MSDHS nie zapewnia stałych numerów interwencyjnych z tłumaczami ustnymi.

Handlarze siłą roboczą wykorzystują pracowników migrujących w rybołówstwie komercyjnym i branżach pokrewnych, przemyśle drobiarskim, produkcji, rolnictwie, pracach domowych i żebractwie ulicznym. Handlarze ludźmi wykorzystują niektórych migrantów do handlu ludźmi często poprzez przymus oparty na długach i oszukańcze obietnice dobrze płatnej pracy; brokerzy i inne agencje pośrednictwa pracy nakładają na pracowników wygórowane opłaty przed ich przybyciem do Tajlandii.

Handlarze narażają obywateli Tajlandii na pracę przymusową i handel ludźmi w celach seksualnych w Tajlandii oraz w krajach Ameryki Północnej, Europy, Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Członkowie mniejszości etnicznych, mieszkańcy gór i bezpaństwowcy w Tajlandii doświadczyli przypadków nadużyć wskazujących na handel ludźmi. Handlarze pracą i seksem wykorzystują kobiety, mężczyzn, osoby LGBTI i dzieci z Tajlandii, innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, Sri Lanki, Rosji, Uzbekistanu i niektórych krajów afrykańskich w Tajlandii. Handlarze wykorzystują Tajlandię jako kraj tranzytowy dla ofiar z Chin, Korei Północnej, Wietnamu, Bangladeszu, Indii i Birmy, które są ofiarami handlu ludźmi w celach seksualnych i pracy przymusowej w krajach takich jak Malezja, Indonezja, Singapur, Rosja, Korea Południowa, Stany Zjednoczone i krajów Europy Zachodniej. Dzieci z Tajlandii, Birmy, Laosu i Kambodży są ofiarami handlu seksualnego w burdelach, salonach masażu, barach, salonach karaoke, hotelach i prywatnych rezydencjach.

Korupcja nadal osłabia wysiłki na rzecz zwalczania handlu ludźmi. Niektórzy urzędnicy państwowi są bezpośrednio zamieszani w przestępstwa związane z handlem ludźmi, w tym poprzez przyjmowanie łapówek lub pożyczek od właścicieli firm i burdeli, które wykorzystują ofiary. Skorumpowani urzędnicy imigracyjni ułatwiają handel ludźmi, przyjmując łapówki od pośredników i przemytników wzdłuż granic Tajlandii. Wiarygodne raporty wskazują, że niektórzy skorumpowani urzędnicy chronią burdele, inne komercyjne miejsca seksu i właścicieli statków rybackich przed nalotami i inspekcjami oraz zmawiają się z handlarzami. Niektórzy urzędnicy rządowi czerpią korzyści z łapówek i bezpośredniego udziału w wymuszeniach i wykorzystywaniu migrantów.

Zapisz się!
ŹRÓDŁOState.gov, rząd USA
Adam Judd
Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN Media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce, ale mieszkał także w Dallas, Sarasocie i Portsmouth. Ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej, HR i zarządzaniu operacjami. Od wielu lat pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od ponad dziewięciu lat jako pełnoetatowy mieszkaniec, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie prosimy o e-mail Editor@ThePattayanews.com O nas: https://thepattayanews.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thepattayanews.com/contact-us/