Polityka sztucznej inteligencji

Polityka etycznego korzystania z AI dla TPN Media

Wprowadzenie

W TPN Media angażujemy się w etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), aby mieć pewność, że nasze relacje informacyjne pozostają godne zaufania, bezstronne, neutralne, potwierdzone faktami, aktualne i szanujące godność ludzką. Poniższa polityka przedstawia nasze zasady i praktyki odpowiedzialnego korzystania z technologii AI.

Zasady

1. Przejrzystość: wyraźnie ujawnimy wykorzystanie sztucznej inteligencji w naszych procesach tworzenia treści i analizy danych. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do podstawowej gramatyki, struktury zdań i poprawiania ortografii bez ujawniania, ale wszelkie treści w całości stworzone przez sztuczną inteligencję zostaną ujawnione.
2. Odpowiedzialność: ponosimy odpowiedzialność za wyniki naszych systemów sztucznej inteligencji i niezwłocznie naprawimy wszelkie problemy.
3. Uczciwość: nasze narzędzia sztucznej inteligencji zostaną zaprojektowane tak, aby unikać dyskryminacji i uprzedzeń, zapewniając uczciwą reprezentację wszystkich społeczności.
4. Prywatność: Będziemy chronić dane osobowe naszych użytkowników i źródeł, wykorzystując sztuczną inteligencję w sposób szanujący ich prywatność i poufność.
5. Uczciwość: sztuczna inteligencja nie będzie wykorzystywana do tworzenia wprowadzających w błąd lub fałszywych treści. Wszystkie treści generowane przez sztuczną inteligencję zostaną sprawdzone pod kątem faktów i przejrzane przez redaktorów.

Praktyki

1. Tworzenie treści: Sztuczna inteligencja może pomagać w redagowaniu i edytowaniu artykułów, ale ostateczna kontrola redakcyjna pozostaje w gestii dziennikarzy, którzy będą przeglądać i osobiście redagować każdy artykuł. Sztuczna inteligencja nie będzie wykorzystywana do pełnego generowania artykułów bez udziału człowieka, a sztuczna inteligencja nie będzie wykorzystywana do przepisywania, kopiowania ani agregowania treści innych firm. Sztuczną inteligencję można wykorzystać do pomocy przy treściach reklamowych i procesie tworzenia pomysłów, takich jak nagłówki, lub do udostępniania danych analitycznych.
2. Analiza danych: Sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do analizy danych do celów dziennikarskich, zapewniając, że interpretacja danych będzie dokładna i etyczna.
3. Interakcja użytkownika: sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do zarządzania komentarzami i opiniami użytkowników, ale nie zastąpi ona ludzkiego osądu w drażliwych kwestiach. Sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do generowania opcji tłumaczeniowych i językowych, a także opcji integracji wyszukiwania w witrynie, aby wyszukiwanie było bardziej intuicyjne.
4. Reklama: Reklamy ukierunkowane oparte na sztucznej inteligencji będą prowadzone z poszanowaniem prywatności użytkowników i bez uszczerbku dla niezależności redakcyjnej. Nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą również wykorzystywać sztuczną inteligencję w swoich programach reklamowych i marketingowych, ich zasady mogą różnić się od naszych, można je zobaczyć na stronach odpowiednich partnerów zewnętrznych, takich jak Taboola, Google itp.
5. Ciągłe uczenie się: będziemy regularnie przeglądać i aktualizować nasze systemy i zasady sztucznej inteligencji, aby dostosować je do zmieniających się standardów etycznych i oczekiwań społecznych.

Zgodność i nadzór

Dedykowana Rada Etyki AI nadzorowana przez właścicieli TPN Media będzie nadzorować wdrażanie tej polityki, zapewniając zgodność ze standardami prawnymi i najlepszymi praktykami etycznymi. Będziemy przeprowadzać regularne audyty w celu oceny wpływu naszych systemów sztucznej inteligencji na społeczeństwo i prawa jednostki.

Wnioski

W TPN Media wierzymy, że sztuczna inteligencja może być dobrą siłą w dziennikarstwie, zwiększając naszą zdolność do informowania, angażowania i wzmacniania pozycji naszych odbiorców. Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, zachowując najwyższe standardy etyki i poszanowania wartości ludzkich.

Zobowiązujemy się również do używania sztucznej inteligencji jako narzędzia, takiego jak słowniki, kalkulatory lub moduły sprawdzania pisowni, oraz do pracy ZE sztuczną inteligencją, ale nie pozwalamy, aby sztuczna inteligencja działała DLA nas, korzystając z tej ekscytującej, nowszej technologii, aby zapewnić dokładniejszą pracę i nadal dostarczać wysokiej jakości, oryginalne , sprawdzone i niezagregowane wiadomości.

TPN Media, kwiecień 2024

-

Ujawnienie: sztuczna inteligencja została wykorzystana do skonfigurowania szablonu tego artykułu i jako przykład użycia sztucznej inteligencji. Niniejsza polityka została następnie w pełni sprawdzona, rozszerzona, sprawdzona pod kątem faktów i zredagowana przez ludzi. To ujawnienie służy również jako przykład tego, co można zobaczyć w materiałach AI na naszych platformach.