Jak kupić nieruchomość w Tajlandii?

 

  Dla obcokrajowca lub obywatela innego kraju zakup nieruchomości w Tajlandii może być zniechęcającym doświadczeniem. Możesz rozstać się ze swoim życiem, oszczędnościami lub dużymi sumami pieniędzy osobistych.

Dlatego konieczne jest przeprowadzanie dokładnych kontroli i należytej staranności w odniesieniu do wszelkich gruntów, kondominium lub nieruchomości za pośrednictwem doświadczonych prawników, aby zabezpieczyć swoją inwestycję i interesy.

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, w tym lokalizacja, rodzaj budynku, tytuł własności, zabezpieczenia, należyta staranność, odpowiednie przepisy itp. Same te czynniki mogą być trudne ze względu na brak doświadczenia w danym kraju, niemożność czytać i mówić po tajsku, i oczywiście różne, a czasami błędnie zgłaszane zasady, prawa i procedury.

Oto przewodnik, który pomoże:

1. Planowanie prawne:

Po rozważeniu opcji dotyczących gruntów, nieruchomości, mieszkań własnościowych itp. ważne jest, abyś zgodnie z prawem zaplanował drogę naprzód z doświadczonym i profesjonalnym tajlandzkim prawnikiem zajmującym się nieruchomościami. Jako obcokrajowiec istnieje wiele aspektów prawa tajlandzkiego, których nie znasz, dlatego ważne jest, aby skorzystać z usług prawnika w celu przejrzenia wszelkiej dokumentacji przed podpisaniem czegokolwiek, w tym umów rezerwacyjnych i umów

2. Wyszukiwanie tytułu i analiza due diligence:

Jednym z najważniejszych pomijanych kroków w tym procesie jest dokładne zbadanie wszelkich tytułów własności zarejestrowanych w lokalnym urzędzie ds. gruntów. Zapewni to, że wszelkie zarejestrowane ograniczenia wjazdu zarejestrowane w akcie własności są znane, poinformuje o tym telefon i zapewni sprawdzenie, czy sprzedający posiada tytuł prawny do nieruchomości przed zawarciem jakichkolwiek umów prawnych. Wyszukiwanie tytułu zapewnia przejrzystą historię własności nieruchomości lub gruntu i wskaże wszystkie udziały w tej nieruchomości, w tym dzierżawy, pożyczki, hipoteki itp. Każde wyszukiwanie tytułów zweryfikuje, czy zastrzeżone są prawa dotyczące dostępu do nieruchomości, takie jak prawa dotyczące ochrony środowiska, planowania i budowy, a także podział na strefy mieszkalne mające zastosowanie do dowolnego obszaru.

  Należyta staranność: Jest to metoda ustalenia statusu i historii nieruchomości lub gruntu, który zamierzasz kupić. Proces due diligence obejmuje sprawdzenie statusu obecnego właściciela w celu upewnienia się, że znajduje się on w dobrej sytuacji i jest w stanie sprzedać nieruchomość. podczas gdy inne będą wymagać bardziej kompleksowego raportu due diligence i przeprowadzenia ankiety. Ponownie, jak wyżej, kontroli można dokonać zarówno w Urzędzie Gruntów, jak iw zakresie ewentualnego pozwolenia na budowę w urzędzie organizacji gminy. Dalsze kontrole można przeprowadzić w okręgowym urzędzie skarbowym w celu ustalenia stawek podatkowych i ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek zaległe podatki związane z nieruchomością.

Dokładne badanie due diligence pozwoli również sprawdzić, czy nieruchomość nie ma nierozstrzygniętych kwestii prawnych w sądzie, czy nie przeciwko właścicielowi, sprzedającemu lub samej nieruchomości. Dokładne badanie due diligence powinno również obejmować poszukiwanie upadłości właściciela lub sprzedawcy, ponieważ zgodnie z prawem upadłościowym osoba upadła nie może prowadzić żadnej sprawy cywilnej ani transakcji, chyba że zezwoli na to sąd. Często konieczna jest osobista wizyta na terenie nieruchomości w celu sprawdzenia fizycznej lokalizacji przedmiotowego gruntu, kondominium lub budynku oraz przeprowadzenia odpowiednich poszukiwań lub badań. Może to obejmować weryfikację punktów GPS terenu i sprawdzenie wszystkich fizycznych znaczników w celu ustalenia, czy to, co kupujesz, jest rzeczywiście obecne.

Dostęp do iz nieruchomości powinien być sprawdzany wraz z wszelkimi usługami, takimi jak elektryczność i woda. Należy również przeprowadzić kontrole w celu ustalenia, czy obszar jest podatny na powodzie w porze deszczowej lub w inny sposób. Fizyczną kontrolę dowolnego budynku można przeprowadzić z profesjonalnym badaniem lub bez niego, aby upewnić się, że budynek jest w dobrym stanie lub po naprawie oraz ustalić wszelkie usterki lub problemy z nim związane. Gdyby jakakolwiek ziemia lub nieruchomość była połączona z plażą, musielibyśmy postępować zgodnie z prawem i ustanowić pinezkę z departamentu morskiego oraz zmierzyć prąd pływowy i odległość od i do nieruchomości. To tylko niektóre z czeków i usług, które można wykonać, dostępnych jest o wiele więcej czeków.

3. Przegląd umów

Zaleca się, aby prawnik zajmujący się nieruchomościami w Tajlandii przeprowadził w imieniu kupującego dokładną i staranną analizę wszelkich umów dotyczących nieruchomości, rezerwacji lub zakupu, aby upewnić się, że warunki są uczciwe i nie są stronnicze. Ma to na celu ochronę Twoich interesów. Prawnik będzie mógł zalecić wszelkie zmiany lub poprawki, które są szkodliwe lub niesprawiedliwe.

To samo można powiedzieć o każdej umowie budowlanej, która może być szczególnie najeżona niebezpieczeństwami w kontaktach w języku tajskim z wykonawcami robót budowlanych. Dokładny przegląd może określić proces, kiedy płatności mają być dokonywane za budowę na różnych etapach, na przykład pierwsze 25% zostanie zapłacone po zabezpieczeniu fundamentów, kolejne 25%, gdy dach zostanie położony itp. tak dalej. Dobry prawnik zaleci również uwzględnienie kar i klauzul, które będą egzekwowane w stosunku do wszelkich budowniczych lub wykonawców za spóźnioną usługę lub terminy budowy, co zapewnia, że ​​budowa przebiega na czas, a tam, gdzie się spóźnia, egzekwowane są kary

4. Depozyty

Jeśli jesteś zadowolony ze wszystkich wyszukiwań i umów, będziesz musiał potwierdzić wpłatę, weryfikując swój udział w budowie, projekcie lub sprzedaży. Następnie sprzedawca skutecznie zarezerwuje lub uzgodni każdą nieruchomość i można rozpocząć kolejne kroki w procesie zakupu. Następnie, jeśli wypełniasz jakiekolwiek umowy dotyczące zakupu pieczęci, ważne jest, aby były one sporządzone zgodnie z twoją specyfikacją, aby kupić doświadczonego prawnika, aby zabezpieczyć swoją pozycję

5. Umowy

Gdy wszystkie strony są zadowolone z umów sprzedaży i zakupu jakiegokolwiek kondominium, gruntu lub nieruchomości, można następnie uzgodnić podpisanie umowy i, w razie potrzeby, obecność świadków.

6. Urząd ziemski

W dniu przeniesienia gruntu, budynku lub kondominium z jednej strony na drugą fundusze zostaną przeniesione między stronami lub między agentami lub prawnikami, umożliwiając zaangażowanym stronom osobiście lub w przypadku braku doświadczenia prawnikom obecność i pomoc w w imieniu klienta w urzędzie kraju związkowego, tak aby można było dokonać przeniesienia tytułu własności między stronami. Ważne jest, aby zapoznać się z procesem lub skorzystać z pomocy prawnika w urzędzie kraju związkowego, aby uwzględnić wszelkie nieoczekiwane zapytania lub komplikacje, które mogą się pojawić w kontaktach z urzędem lub jego urzędnikami.

Ważne czynniki do rozważenia:

Cudzoziemcy nie mogą posiadać gruntów w Tajlandii, mogą jednak posiadać mieszkania własnościowe, z zastrzeżeniem przydziału kwoty zagranicznej. Cudzoziemcy mogą posiadać domy lub budynki na gruntach na podstawie prawa nadbudowy zarejestrowanego na podstawie tytułu własności. Jeśli kupujesz ziemię, na przykład ze swoim tajlandzkim partnerem, urzędnicy ds. gruntów zapytają twojego partnera, skąd pochodzą fundusze i zażądają od wszystkich stron podpisania dokumentu stwierdzającego, że środki finansowe użyte do zabezpieczenia gruntu lub nieruchomości pochodzą od obywatel Tajlandii, a nie obywatel zamorski.

Ważne jest, aby chronić wszelkie zakupy lub inwestycje oraz rejestrować prawa do użytkowania gruntu lub nieruchomości w celu ochrony swoich interesów. Może to być użytkowanie, dzierżawa, umowa lub prawo powierzchniowe. W tym celu dokumenty i umowy mogą być zawierane między dwiema stronami w formie pożyczki lub hipoteki pod akt własności wraz z memorandum. Ważne jest również zabezpieczenie swoich praw i interesów na wypadek śmierci jednej ze stron. Dlatego zalecamy, aby wszystkie strony sporządziły testamenty, tak aby wszelkie nieruchomości gruntowe i tak dalej były wyraźnie pozostawione drugiej osobie. Warto zauważyć, że jeśli zarejestrowałeś użytkowanie na swoją rzecz, użytkowanie wygasa z chwilą śmierci, natomiast umowa najmu może zostać pozostawiona spadkobiercom w ramach testamentu. Zdecydowanie zalecamy staranne sporządzenie ich przez doświadczonych prawników w celu ochrony Twoich interesów i inwestycji.

Podsumowując, kupując nieruchomość, grunty, mieszkania własnościowe itp., zwłaszcza jako obywatel zagraniczny, musisz dokładnie przeprowadzić wszystkie możliwe kontrole w odniesieniu do potencjalnego zakupu lub rezerwacji. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest skorzystanie z usług doświadczonych prawników, którzy doradzą i zabezpieczą Twoje interesy. prawnicy Izaana, Międzynarodowe biura w Tajlandii i Wielkiej Brytanii, które działają od 2006 roku. Posiadamy dedykowany dział nieruchomości i handlu z oddanymi, doświadczonymi prawnikami z Tajlandii i zagranicy. Nasz zespół jest pod ręką, aby chronić Twoje interesy, badać i pomagać w obszarach budzących obawy, doradzać i pomagać Ci w całym procesie oraz przeprowadzać wszelkie dochodzenia lub opracowywać dokumenty w Twoim imieniu.

Kiedy wydajesz, jakie potencjalnie mogą być oszczędności twojego życia, czy nie byłoby rozsądne chronić swoje interesy dla spokoju ducha? Nasz zespół jest tutaj, aby pomóc Ci na każdym etapie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać profesjonalną pomoc i poradę Info@Isaanlawyers.com www.isaanlawyers.com, Telefon 0844715775 Lub zarezerwuj konsultację online na naszej stronie internetowej powyżej.

-=–=-=

Pan Adam Judd jest współwłaścicielem mediów TPN od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce, ale mieszkał również w Dallas, Sarasocie i Portsmouth. Jego doświadczenie obejmuje sprzedaż detaliczną, HR i zarządzanie operacjami, a od wielu lat pisze o nowościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od ponad ośmiu lat jako pełnoetatowy rezydent, jest dobrze znany lokalnie i odwiedza ten kraj jako regularny gość od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt z nami poniżej. Historie prosimy o e-mail Pattayanewseditor@gmail.com O nas: https://thepattayanews.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thepattayanews.com/contact-us/