Władze Pattaya badają zanieczyszczenie kanału Naklua po skargach mieszkańców

ZDJĘCIE: TMN Telewizja Kablowa Pattaya

Pattaya —

Władze miasta Pattaya badają źródła zanieczyszczeń w kanale Naklua w odpowiedzi na skargi mieszkańców.

Według doniesień mieszkańcy przesłali do miasta Pattaya klipy wideo pokazujące wodę kanału pełną śmieci, zanieczyszczonej wody i martwych ryb. Niektórzy obywatele twierdzili, że te toksyczne substancje przedostały się do kanału poprzez ścieki z pobliskich terenów przemysłowych.

W odpowiedzi pan Manoch Nongyai, zastępca burmistrza miasta Pattaya, w środę, 27 marca, poprowadził w ten rejon zespół. Zamierzali omówić problem z przedsiębiorcami i znaleźć rozwiązania.

Według nich poziom biologicznego zapotrzebowania na tlen (BZT) wody w kanale mieścił się w standardowych granicach. Stwierdzono jednak, że niektóre pobliskie mieszkania czasami odprowadzały ścieki do kanału, zwłaszcza podczas ulewnych deszczy.

Następnie pan Manoch udał się do pobliskiego młyna, aby zbadać skargi. Operatorzy fabryk nalegali, aby ich procedury oczyszczania ścieków były w pełni zgodne z przepisami. Wyjaśnili, że ich ścieki są poddawane recyklingowi w procesie biogazu w celu ograniczenia zapachu, zanim woda zostanie przefiltrowana w celu poprawy jakości.

Pan Manoch ujawnił, że planuje w przyszłości przeprowadzić inspekcję innych kanałów i obszarów w górnym biegu rzeki, aby zapobiec przedostawaniu się ścieków do kanałów publicznych.

ZDJĘCIE: TMN Telewizja Kablowa Pattaya
ZDJĘCIE: TMN Telewizja Kablowa Pattaya
ZDJĘCIE: TMN Telewizja Kablowa Pattaya
ZDJĘCIE: TMN Telewizja Kablowa Pattaya
Zapisz się!
Celuj w Tanakorna
Lokalny tłumacz wiadomości w The Pattaya News. Aim to dwudziestoczterolatek mieszkający obecnie w Bangkoku. Interesuje się tłumaczeniami na język angielski, opowiadaniem historii i przedsiębiorczością. Wierzy, że ciężka praca jest nieodzownym składnikiem każdego sukcesu na tym świecie.